SOTNINGSVÄSENDET I LUND AB

Utskriftsdatum: 030311
 

SAMFÄLLIGHETEN VAGNMAKAREN

 

OFFERT: 03-OFF4

 

Vid vårt pågående sotningsarbete har vi konstaterat att ett flertal fläktar på tak är dåliga, utslitna. Vi har även fått förfrågan av en del fastighetsägare som står i begrepp att byta sin spiskåpa.

Nedan lämnas två olika förslag för åtgärder som vi kan åtaga oss att hjälpa till med

Alt. 1:
 
Demontering av befintlig takfläkt och spiskåpa.
Montering av ny takfläkt, typ TKK 400 B.
Montering av ny spisfläkt, typ Alliance F240-16.
Ny elkabel, styrkabel, från el-central till spisfläkt.
Byte av samtliga frånluftsdon, till nya don med injusteringskägla samt injustering av frånluftsflöden.
Till en kostnad av kronor: 11635.00
   
Alt. 2: 
Demontering av befintlig takfläkt och spiskåpa.
Montering av ny takfläkt, typ TKK 400 B.
Montering av ny spiskåpa, typ Alliance 251-10.
Byte av samtliga frånluftsdon, till nya don med injusteringskägla samt injustering av frånluftsflöden.
Till en kostnad av kronor: 8715.00
 

Skillnad på Alt. 1 och Alt. 2:

Alt. 1:

 
Särskilt framtagen spisfläkt som i sitt grundläge fungerar precis som en vanlig spiskåpa, men när spisfläktens motor kopplas på ökar utsugen luftmängd till lika med vanlig spisfläkts luftmängd. Samtidigt som spisfläktens motor startas går fläkten på taket upp på högvarv för att kunna ta emot dessa stora luftvolymer och på detta vis ge ett bättre utsug vid matlagning.
   
Alt. 2:
 
Frånluftsflöden, bättre än det som finns idag, men inte lika stora luftvolymer som i Alt. 1. Frånluftsflöden ungefär som när fastighetens spiskåpa/takfläkt var nytt.

Lagstadgad mervårdesskatt ingår i ovan priser. Betalningsvillkor, 30 dagar netto. Dröjsmålsränta uttages enligt gällande författning.

Denna offert är bindande till den 030515.

 

Christer Ohlsson
Skortstensfejarmästare

-----------------------------------------------------------------------------------------
Veberödsvägen 30
240 10 Dalby           Tel: 046 - 20 90 94 / 070 - 201 74 77