BULLERPROBLEM MED FLÄKTARNA


 

VENTILATIONSSYSTEMET
Vagnmakarens fastigheter har ett s.k. villaventilationssystem. Det innebär att till-luft kommer in i källarplanets förrådsutrymme och att från-luft går ut från alla våtutrymmen, kök och från det större rummet i källaren. Det finns vissa grundläggande fysiska regler, som kan vara bra att känna till. På denna sida kan Du få reda mer om detta och dessutom en del om bullerproblem som vissa fläktar kan förorsaka.

Samfälligheten har numera en del problem med att husens fläktar skapar buller som stör både utomhus och inomhus. Orsakerna till detta ökade bullerproblem är dels gamla fläktar som fungerar dåligt och har slitna lager, dels nya fläktar som har för stor kapacitet.

Genom att sköta våra fläktar rätt och, när så behövs, installera nya, rätt dimensionerade fläktar kan vi lösa dessa problem. I det följande beskrivs hur vårt ventilationssystem fungerar och vad man ska tänka på vid underhåll och byte.

Med korsdrag - ingen luftcirkulation
De övre planen blir mycket varma soliga sommardagar och det vanligaste sättet att få lite svalka är att ordna korsdrag genom att öppna dörrar och fönster. Kör man fläkten med fönsterna öppna på övervången hämtas inte luften från källarplanet, vilket ventilationssystemet i normala fall ser till att det gör. Luften tar i stället den lättaste vägen till från-luftsventilerna. Genom det tryckfall som uppstår i samband med detta, blir effekten som om man kör en bil med klimatanläggningen påslagen och samtidigt har rutorna nedvevade - alltså ingen. Om man kör fläkten och samtidigt tillämpar korsdragsprincipen (öppna fönster och dörrar) längre perioder, uppstår det ofta källarlukt på det undre planet p.g.a. dålig luftcirkulation.

Dämpa fläktens varvtal - och spara pengar
Många av oss som sover med fönstren på glänt blir dessutom störda av fläktar som går för fullt till ingen nytta. Dämpa därför varvtalet på nätterna! Högsta tillåtna ljudnivå är 45 dBA vid tomtgränsen. På vinterhalvåret kan fläkten köras med lägre varvtal, eftersom temperaturskillnaden ute/inne gör att självdraget täcker en del av behovet. Det sparar pengar.

Fläkten bör dock aldrig stängas av helt (är inte bra för motorn), utan ligga i viloläge.

Se till att fläkten kan varvtalsregleras
En viktig rekommendation är alltså att se till att fläkten kan varvtalsregleras. Ni som inte har fungerande tyristorer att reglera varvtalet med, kan ta kontakt med t.ex. L J-montage, Jan Nilsson, tfn 070-607 33 98, eller Lars Pettersson, tfn 070-573 76 91, för installation. Kostnaden ligger runt 1 000 kr. L J-montage gör även nyinstallation av takfläktar.

Om fläkten stannat fast det fortfarande lyser på tyristorn
Lampan i tyristorn eller varvtalsregleraren till takfläkten kan fortfarande lysa fast fläkten inte går igång. Man kan då luras att tro att fläkten gått sönder, men det kan också bara vara säkringen (glasampull) till den som är trasig. Den kostar bara ca 5 kr att byta. Säkringen sitter bakom reglaget enligt bilderna. Ta med den gamla säkringen när du köper en ny så att du får rätt spänning. 

Köp av ny takfläkt
Hjälper det inte med att byta säkring så kan fläkten vara sönder. Det går att linda om den om lindningen slitits ut men frågan är om det lönar sig. Om du funderar på att köpa en ny kan kanske nedanstående bilder på originalfläkten till hus 69 vara till hjälp.

 

Bilden här nedan visar skylten med typdata för vår originalfläkt med tillhörande tyristor där man kan läsa av de värden man behöver på en ny.

     
Originalfläktens typdata.                                                    Typdata för fläktens tyristor.

Hus 69 lät Sotningsväsendet i Lund köpa in en fläkt i februari 2009. Det kostade 2 600 kr inkl. moms och inkl. montering. Fläkten heter TTK 400B och finns hos Östberg i Avesta (Googla!). Den kostade då 1825 kr inkl. moms om man köpte den själv, exkl. montering, så det är kanske lönt att låta Sotningsväsendet eller någon annan installatör beställa den eftersom de har rabatt. Decibeltalen från fläkten är godkända. Enligt Östberg AB räcker det med 40 liter i sekunden i omsättning vilket TK 400B uppfyller.
 

Ljudproblem?
Tyristorn hackar sönder spänningen och då kan ett brummande ljud uppstå ifrån tyristorn men det kan undvikas om man monterar en transformatorregulator för enfasmotorer som går i flera steg. Den finns hos Lindab i Malmö, tel. 040 14 38 50. Vad beträffar ljudproblem utomhus så gäller, som sagt, att högsta tillåtna ljudnivå är 45 dBA vid tomtgränsen. I princip gäller att ju större kapacitet fläkten har, desto mera buller. Köp därför inte en fläkt med mera kapacitet än vad husen kkräver, dvs. 40 liter i sekunden.

Mögel på vinden?
Detta kan bero på att ventilen på fläkttrumman på vinden är öppen. Den bör vara stängd på vintern eftersom det annars kommer upp uppvärmd fuktigare luft från våningen under som sedan kondenserar mot de kalla väggarna på vinden. När man bygger nya hus idag så har man aldrig en fläktventil på vinden enligt VVS-experten på Öberg AB. Ett bra tips är således att stänga till denna ventil om det är möjligt.
 

Fler frågor?
Prata med en expert. Dessa har anmält intresse till Vagnmakarens styrelse att hjälpa till:

Om man har problem med tyristorn nere i huset kan man också testa att kontakta Thulins El i Lund, 046 - 13 51 40