Vagnmakaren - Bottenvåning - Foton

Klicka på någon av de röda 'kamerorna' på ritningen så får Du se exempel på interiörer som de kan se ut därifrån.