RITNINGAR OCH FOTON ÖVER OMRÅDET OCH HUSEN 


 Vagnmakaren - översiktsplan

 Vagnmakaren - tomtkartor

 Huset - planritning

 Vagnmakaren - ritningsarkiv

 Vagnmakaren - ritning parkbänk