RITNINGAR OCH FOTON ÖVER OMRÅDET OCH HUSEN 


 Vagnmakaren - översiktsplan

 Vagnmakaren - tomtkartor

 Huset - planritning

 Vagnmakaren - längdsektion huskropp

 Vagnmakaren - sektioner vid överhäng

 Vagnmakaren - konstruktionsdetaljer

 Vagnmakaren - dräneringsledningar i området

 Vagnmakaren - ritning parkbänk