LITE TIPS OM BRANDSÄKERHET     I VÅRA HUS OCH GARAGE

I nedanstående text har jag lånat lite info här och där som handlar om brandsäkerhet. Var så snäll och läs igenom och rannsaka Dig själv om Du kanske bör förbättra säkerheten i Ditt hus. Du kan också ladda ner en check-lista för ökad säkerhet i Ditt hem genom att klicka här.

 

VÅRA HUS

Radhuslängorna är byggda med dubbla gipsskivor mellan husen, vilket är ett bra skydd. Detta ska tåla 120 minuters brand. Skydden mellan vindarna (eternit) tåler 60 minuters brand. Dock finns det glipor i skydden mellan vindarna, vilket gör att heta gaser kan sprida sig. Det är en god idé att täta dessa glipor.

En del hus har fortfarande s.k. Barracuda-tak, som är mycket brandfarliga. Dessa bör bytas ut.

Källaren är en brandfälla som saknar ordentliga utrymningsvägar, eftersom källarfönstret är för litet för att klättra ut genom.

Det är bra att kunna stänga av vattnet i sitt hus för att undvika vattenskador. Husägarna rekommenderades att byta ut krånglande avstängningsventiler.

Besiktiga ventilationen och rengör köksfläktens filter. Kontakta kommunens skorstensfejarmästare för tidbokning och information.

Det är bra att ha en vindslucka om insatsstyrkan behöver komma upp på vinden för att bekämpa brand. Annars får de såga sig upp.

Även om våra adresser inte finns på Eniro och andra Internettjänster så hittar räddningstjänsten. SOS skickar GPS-koordinater till räddningstjänsten när de förmedlar larm.

 

VÅRA GARAGE OCH DERAS FÖRSÄKRINGSSKYDD

Föreningens försäkring hos Länsförsäkringar Skåne gäller enbart Garage/Förrådsbyggnaderna (stomme, tak, m.m.) och ej saker som förvaras där. Vår kontakt på Länsförsäkringar Skåne är för närvarande (november 2011) Johan Klaar som kan nås på telefon 0767-738518.

Det är således varje enskild innehavares hemförsäkring som täcker lösören i garagen. Skulle sakerna bli stulna eller förstörda p.g.a. brand- eller vattenskada går den enskildes privata försäkring in och täcker detta.


 

ALLMÄNNA RÅD OCH TIPS

Röken är farligast
Försök lokalisera branden, en brand i en fåtölj är tillräckligt för att fylla en villa eller lägenhet med dödlig rök. Är röken och hettan besvärande, försök krypa eller hålla en låg ställning under utrymning och eventuella släckförsök. Röken är det största hotet när det brinner. Den innehåller ämnen som söver och kväver samtidigt som den gör det svårt att orientera sig. Vid golvet finns oftast friskt syre att andas och värmen är mycket lägre vid golvet.

 

Brand i vitvaror och elektronik

Kortslutningar - eller andra bakomliggande orsaker till bränder i vitvaror och elektronik - kan vara svåra att upptäcka för en lekman.

Du kan dock vidta vissa mått och steg och förebygga att något händer genom att:

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska Du alltid dra ut kontakten först. Därefter ska Du hälla vatten på apparaten och om möjligt försöka ta ut den i det fria.

 

Brandvarnare

Brandvarnare är en billig livförsäkring. Brandvarnaren ska placeras i taket utanför sovrummet. Om bostaden består av flera plan ska det monteras minst en brandvarnare på varje plan. Ju fler dess bättre. Vidare ska brandvarnaren placeras minst 50 cm ifrån närmaste vägg, valv eller annat större hinder. Kontrollera brandvarnaren regelbundet genom att trycka på testknappen. När batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren med ca en halv minuts mellanrum. Byt då batteri! Det finns nu batterier som varar upp till 10 år!

 

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög. Gör det till en vana att aldrig lämna något kokande på spisen när Du går ut från köket.

Om brand uppstår i en kastrull ska Du flytta kastrullen från spisplattan och kväva elden med ett grytlock. Häll inte vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas med följd att det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtret i din spisfläkt. Börjar det brinna i en kastrull kan elden sprida sig och då antända fettet i spisfläkten.

Man rekommenderar även att man installerar timer till kaffekokare, brödrost, m.m. Timern bryter efter en viss tid strömmen och minimerar på så sätt risken för brand. Om Du inte har timer, dra ut kontakten på kaffekokare, brödrost, mm när Du inte använder dem.

 

Handbrandsläckare

Alla hus bör ha en sexkilos pulversläckare. Den klarar av att släcka brand i möbler m.m. Den släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och är lätt att använda också för den som är ovan. En sådan brandsläckare kostar inte mer än 300 kr. Släckaren ska man kontrollera årligen. Även en brandfilt rekommenderades.  I nödfall kan naturligtvis även en trädgårdsslang göra nytta.

  

Levande ljus

Mysigt, men inte helt ofarligt - man ska vara medveten om att kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder.

Några förhållningsregler:

Man ska vara extra uppmärksam på den nya typen av värmeljushållare med sugkopp av plast, som man exempelvis sätter fast i kakel, på kylskåp eller i fönsterglas. De riskerar lossna när luften i sugkoppen värms upp och expanderar, och har varit orsak till bränder vid ett antal tillfällen.

 

Att olja in trä

När trä behandlas med linolja ska man vara försiktig. De textilier som vanligtvis används vid arbetet självantänder väldigt lätt. Lägger man oljeindränkta trasor eller trassel direkt i en sopsäck riskerar man att få en brand på halsen.

Det är därför viktigt att man först dränker in trasorna ordentligt i vatten. Om man ska vara helt säker på att undvika en självantändning bör man själv bränna textilierna under kontrollerade former.

Man ska även vara uppmärksam på att linolja vid påstrykning på trägolv inomhus kan rinna ner mellan golvspringorna till bjälklaget, och sedan självantända där.

 

Grillning

Några matnyttiga grilltips:

Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre eltändare, tändrör, tändklossar eller tändpapper.

Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.

Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt! Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.

Ha släckredskap till hands! En hink vatten kan räcka. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta.

 

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en elanläggning.

Alla elektriska bruksföremål och apparater har läckströmmar, till exempel en spis på mellan 6-10 mA (mA=tusendelar av en Ampere). När dessa blir för stora. löser jordfelsbrytaren ut. Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma. Jordfelsbrytaren - inte säkringen - känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.

Kontakta en fackman för råd och kostnadsförlag vid komplettering i äldre installationer.

Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst 2 gånger/år och till exempel vid ombyggnad.

 

Källare och vind

 

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd har en utmärkt hemsida (http://www.rsyd.se/Privat/) med massor av säkerhetsinformation.