KlubbaSTYRELSEN

      Ordförande:      Ledamot:       Kassör:   
      Joacim Ernstsson, hus 27      Jörgen Jarl, hus 26       Ulf Pegelow, hus 14  
       
     Ledamot:      Ledamot:       Ledamot:   
     Irene Björklin, hus 24      Bo Müller, hus 25       David Sellers, hus 23  
       
      Sekreterare:      Ledamot:       Ledamot:   
      Stefan Hernelöv, hus 22     Gerth Lundmark, hus 28        
       
       
       

Maila styrelsen via epost på styrelsenvagnmakaren@gmail.com (använder du MS Outlook för din epost kan du bara klicka på länken. Annars kopierar du adressen, öppnar ditt epost-program och klistrar in den på adressraden i ett nytt meddelande)

Styrelsen 2020

Joacim Ernstsson, Hus 27
Ordförande: Leder styrelsearbete, Ekonomi, Firmateckning, Kommunikation föreningsmeddelande mail - facebook - hemsida / samverka Hans. Nycklar + rekvisitioner. Ägarbyten checklista + hälsa nya välkomna. Lantmäteriet anmälan ny styrelse.


Stefan Hernelöv, Hus 22
Sekreterare: Mötesdagordningar och -protokoll / Inkommande mail / Avtalskoll/ Länsstyrelsen/ Årsmötesprotokoll. Firmateckning.

Jörgen Jarl, Hus 26 / Irene Bjerklin, Hus 24
Yttre underhåll: Koll underhållsplan / Ansvarig Städdag / säkerhetskoll lekplatser, avgör ungdomsgruppens uppgifter (samverkan föreningsbygget) Sophantering, sopning / snöröjning, häckklippning, dela ut info till epostfria medlemmar.

Bo Müller, Hus 25
Fiberutredning. Utredning solceller. ComHem.

David Sellers, Hus 23
Elsystemsutredning. Föreningsbygge: Ungdomsgruppen + leda vuxenstödet (samverkan yttre underhåll), socialt/kräftskiva, sprida info som affischer

Gerth Lundblad, Hus 28
Inre underhåll: Värmesystemet, cyklar/förråd, redskapsförråd + redskapen, undercentralen samverkan Kjell, garage. Posthämtning

Ansvarig för samfällighetens web, dokumenthantering och kvartalsräkningar: Hans Hanson, hus 16

Ansvarig för samfällighetens undercentral: Kjell Andersson, hus 19.