KlubbaSTYRELSEN

      Ordförande:      Vice ordförande:       Sekreterare:   
      Kristofer Vamling, hus 49      Maja Holmgren Holm, hus 47       Karin Sjöholm, hus 46  
     Vice sekreterare:      Suppleant:       Suppleant:   
     Ove Hallin, hus 51      Eva Brit Jönsson, hus 48       Eva Andersson, hus 52  
       
      Suppleant:      Suppleant:
      Karin Nilsson, hus 51
      (ansvarig för städdagarna)
    Joel Montan, hus 50
       
       

Samfällighetens kassör: Ulf Pegelow

Samfällighetens revisor: Filip Tillberg, hus 7


Maila styrelsen via epost på styrelsenvagnmakaren@gmail.com (använder du MS Outlook för din epost kan du bara klicka på länken. Annars kopierar du adressen, öppnar ditt epost-program och klistrar in den på adressraden i ett nytt meddelande)

Ansvarig för samfällighetens web: Gisela Tayanin, hus 44 (tayaningl@gmail.com)

Ansvarig för samfällighetens undercentral: Styrelsen