Styrelse    Föreningen    Underhåll    Kartor    Säkerheter    Kalendarium
Nilstorps/Lilla Råbys historia    Fotogalleri    Ritningar    Interiörer    TV-kanaler

 

Vagnmakarens Samfällighet består av 70 st radhus byggda 1974-75 på Nilstorp i södra Lund. Området ligger på 10 min promenadavstånd ifrån Mårtenstorget i Lunds centrum. Samtidigt ligger området bara 5 min gångväg till 'landet' mot St Råby.

Husen består av tre våningsplan om vardera cirka 50 m2 och en tomt på cirka 100 m2. Husen och tillhörande tomter är enskilda fastigheter medan gångar, lekplatser, parkeringar, garage och andra gemensamma tillgångar ägs och förvaltas av Samfälligheten.

 

Styrelsen

Fånga gärna rätt ledamot med rätt ärende, frågor som ev inte sorterar under någon av ledamöterna skickas till den gemensamma mailen styrelsenvagnmakaren@gmail.com (eller förslagslåda) och sorteras där.

Styrelseledamöternas respektive ansvarsområden hittar du om du trycker på "Styrelse"-knappen ovan.